ရုပ်သံများ

နတ်မောက်မြို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်တွင် လာရောက်လေ့လာသူ အများပြည်သူများဖြင့် စည်ကား

၇၁ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အထူးပြပွဲ အကြို

၇၀ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်သို့ လေ့လာဂါရဝပြုကြသူများမှတ်တမ်း ၁

၇၀ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်သို့ လေ့လာဂါရဝပြုကြသူများမှတ်တမ်း ၂

၇၀ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်သို့ လေ့လာဂါရဝပြုကြသူများမှတ်တမ်း ၃

၇၀ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်သို့ လေ့လာဂါရဝပြုကြသူများမှတ်တမ်း ၄

၇၀ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်ပြတိုက်သို့ လေ့လာဂါရဝပြုကြသူများမှတ်တမ်း ၅